Kadra

Kadrę Świetlicy Terapeutycznej nr 2 w Legnicy tworzy wyspecjalizowany zespół pracowników, spełniający różnorodne funkcje pomocowe wobec dzieci i młodzieży z trudnościami szkolnymi i wychowawczymi.

 

Aktualnie w Świetlicy pracuje:

Bogusława Raszyńska

Dyrektor

mgr pedagogiki, logopeda, socjoterapeuta


Urszla Jaśkiewicz

Psycholog

mgr psychologii


Natalia Bohun

Neurologopeda

mgr pedagogiki, neurologopeda


Małgorzata Przerywacz

Socjoterapeuta

mgr pedagogiki resocjalizacyjnej, socjoterapeuta


Edyta Downar

Wychowawca

mgr podegogiki, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna


Magdalena Woźniak

Wychowawca

mgr chemii


Danuta Suchanowska

Wychowawca

mgr filologii polskiej


Aleksandra Wilk

Wychowawca

mgr pedagogiki


Alina Pliszka

Terapeuta pedagogiczny

mgr pedagogiki, terapeuta pedagogiczny, psychologiczne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z trudnościami


Iwona Wytrykowska

Terapeuta pedagogiczny

mgr pedagogiki specjalnej, uprawnienia do prowadzenia zajęć korekcyjno-wychowawczych


Maria Karwacz

Nauczyciel matematyki

mgr, inż. budownictwa, nauczyciel matematyki i informatyki


Seweryna Łęczek

Nauczyciel matematyki i fizyki

mgr matematyki


Agnieszka Kościółek

Główna Księgowa


Teresa Fryc

Referent


Halina Muraszko

SprzątaczkaMieczysław Pękalski

Konserwator


Projekt i wykonanie INESA