Ważne!

Ogłoszenie!
Dyrektor Świetlicy Terapeutycznej nr 2 w Legnicy informuje, że od 16.08.2021 rozpocznie się nabór wychowanków na zajęcia świetlicowe w roku szkolnym 2021/2022.
Karty zgłoszeń rodzice/opiekunowie prawni powinni pobrać osobiście (dotyczy to również dzieci kontynuujących udział w zajęciach).
Termin składania podań upływa 10.09.2021r. ⏰⏰⏰
Projekt i wykonanie INESA