OGŁOSZENIE !!!

  Dyrektor Świetlicy Terapeutycznej nr 2 w Legnicy informuje,
że od 17.08.2020 trwa nabór wychowanków na zajęcia świetlicowe w roku szkolnym 2020/2021.
Karty zgłoszeń rodzice/opiekunowie prawni powinni pobrać osobiście
(dotyczy to również dzieci kontynuujących udział w zajęciach).
Termin składania podań upływa 11.09.2020r. ⏰⏰⏰

Projekt i wykonanie INESA