Uwaga! Komunikat!

 

W związku z zarządzeniem Nr 133/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zakazu organizacji zajęć i imprez w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) (…) zakazuje się organizacji planowanych zajęć w Młodzieżowym Centrum Kultury, Szkolnym Schronisku Młodzieżowym, Ośrodku Sportu i Rekreacji, Świetlicach Terapeutycznych Nr 1 i Nr 2, Legnickim Centrum Kultury, Muzeum Miedzi, Legnickiej Bibliotece Publicznej oraz Galerii Sztuki. (…) Termin obowiązywania zakazu określa się do dnia 14 kwietnia 2020 r. włącznie.

 

Proszę o zastosowanie się do wyżej wymienionego zarządzenia i nie posyłanie dzieci do Świetlicy.

Projekt i wykonanie INESA