Rekrutacja na rok szkolny 2019/20

Dyrektor Świetlicy Terapeutycznej nr 2 w Legnicy informuje, że trwa nabór wychowanków na zajęcia świetlicowe w roku szkolnym 2019/2020.

Karty zgłoszeń rodzice/opiekunowie prawni powinni pobrać osobiście (dotyczy to również dzieci kontynuujących udział w zajęciach).


Termin składania podań upływa 15.09.2019r.

Projekt i wykonanie INESA